Archive for Term: Rysunek

“Dziwny jest ten świat” – rysunek 41,5cm/32cm
“Świerszcz wie wszystko” – rysunek 45cm/34,5cm
“Babcia” – rysunek 41cm/30,5cm