Archive for Term: Malarstwo

“Myśli” – olej na płótnie 50cm/50cm
“Mały Książe” – olej na płótnie 65cm/54cm
2a
“Królowa Marzeń” – olej na płótnie 65cm/54cm
“On” – olej na płótnie 60cm/60cm
“Miłość” – olej na płótnie 55cm/46cm
“Miłość” – olej na płótnie 55cm/46cm
“Statek Wolność” – olej na płótnie 50cm/40cm
“Przystanek miłość” – olej na płótnie 73cm/65cm
“Czas” – olej na płótnie 60cm/60cm
“Czas” – olej na płótnie 60cm/60cm